Apie mus

VIJUVOS direktorė
Birgita Birutė Jankauskienė

VIJUVA – dviejų teisininkų iniciatyva buvo įkurta 1994 m. pavasarį. Tuo įdomiu visos Lietuvos žmonėms bei verslininkams permainų laikotarpiu, įmonės paslaugos buvo ypatingai reikalingos. Ilgus praeities metus kritikuojamas kapitalizmas visomis spalvomis sušvito mūsų valstybės teritorijoje. Vystėsi verslas kooperatyvų, individualių įmonių bei nelegalių verslininkų pavidalu.

Tuo metu neatsitiktinai gimė VIJUVOS šūkis – “NEĮREGISTRAVĘS ĮMONĖS – NEPRADĖK VERSLO! “. Tai buvo perspėjimas bei maža užuomina apie sankciją, kuri gali būti pritaikoma nelegaliai dirbant. Netobuli, kitų šalių pavyzdžiu sukurti įmonių registravimo bei veiklos įstatymai klaidino verslius žmones, norėjusius pradėti gyventi ir dirbti kitaip. Matėme dideles galimybes bei savo veiklos perspektyvas ruošiant įmonių dokumentus steigimo, jų registravimo, perregistravimo, likvidavimo, akcijų ar įmonės pardavimo, įstatinio kapitalo būklės kitimo bei pačios įmonės rūšies keitimo procese. Specializacija aiški, kokybė – garantuota.

Mūsų įmonė plėtėsi, keitė savo buveinę i didesnę, rinkosi patogesnę pačios savo, kaip organizacijos, rūšį. Išgyveno pakilimų bei nuopolių laikotarpį, susijusį su didžiąja Rusijos krize, su euro įvedimu Europos šalyse bei paskutiniąja krize, švelniau ar skaudžiau palietusia visas Pasaulio valstybes. Tačiau įstaiga ir toliau planavo savo plėtimosi, kvalifikacijos kėlimo bei paslaugų kiekybės bei kokybės augimą.

VIJUVOS kolektyve – tik išsilavinę, įdarbinti su rekomendacijomis bei diplomuoti teisininkai bei finansininkai.

Jau dvidešimt šešti metai esame Klaipėdos ir vakarų Lietuvos daugiau kaip 600 įmonių konsultantai. Statistika kinta, nes likviduojamų, išregistruojamų ar kitaip baigiančių veiklą įmonių kiekvieną dieną sąrašas ilgėja. Džiaugiamės už kiekvieną sėkmingai dirbantį ar bent jau atlaikiusį visų permainų, nesėkmių bei išbandymų metą nuo jos įregistravimo momento iki šios dienos.

Mes visus Jus prisimename, gerbiame, džiaugiamės ir nusimename kartu.

Esate visada laukiami!

Turite klausimų mums? Skambinkite!

Paslaugos

Įmonių registravimas
Konsultuojame, analizuojame, ruošiame dokumentus visų rūšių įmonių steigimui, įstatinio kapitalo būklės kitimo registravimui, veiklos papildymui, akcininkų pasikeitimui.

Tvirtiname dokumentus notarine tvarka.

Įmonių pardavimas
Parduodame naujas, veikusias bei veikiančias įmones ir įmonių vertybinius popierius. Registruojame naujus savininkus, forminame vertybinių popierių įsigijimo sutartis bei parduodamų įmonių dokumentų, materialinių vertybių bei kito turto perdavimo procedurą.
Mokesčių planavimas
Per pastaruosius metus pakeisti svarbiausi LR mokesčių įstatymai ir poįstatyminiai aktai. Tik kvalifikuoti buhalterinės apskaitos specialistai gali suplanuoti Jūsų verslo mokesčius, kurie leis teisingai tvarkyti įmonės apskaitą.
Mokesčių konsultacijos
Organizuojant ar vykdant veiklą, nuolat iškyla klausimų. Be susistemintos informacijos neįmanomas sklandus darbas. Išsami mūsų konsultacija mokesčių klausimais palengvins Jūsų darbą.
Prekinių ženklų patentavimas
Imigrantams
imigrántas [lot. immigrans (kilm. immigrantis) — įsikuriantis, apsigyvenantis, vienos valstybės pilietis, atvykęs į kt. valstybę nuolat arba ilgą laiką gyventi.

Ne Europos Sąjungos zonos piliečių gyvenimo ir veiklos legalizavimas Lietuvos Respublikoje. Laikinųjų leidimų gyventi bei dirbti Lietuvos respublikoje išdavimas. Nemokamos konsultacijos, apgyvendinimas, automobilių nuoma, kelionių marsrutų sudarymas, gido paslaugos bei kelionių po Lietuvą organizavimas.

Įmonių reorganizavimas
Reorganizuojame įmones jungimo ir skaidymo būdais. Ruošiame reorganizavimo sąlygas, dokumentus, registruojame reorganizavimą bei išregistruojame po reorganizavimo neveikiančias įmones. Atstovaujame įstaigose atliekant šį procesą, bendraujame su kreditoriais.
Įmonių likvidavimas
Išregistruojame įmones, atstovaujame įstaigose, atliekant šį procesą, bendraujame su kreditoriais, atliekame likvidavimo procedûrą iki juridinio asmens išregistravimo.
Apskaitos politikos sudarymas
Vadovaujantis naujais verslo apskaitos standartais, parengsime tinkamą apskaitos politiką, kuria vadovausis buhalteris, tvarkydamas apskaitą ir nustatydamas veiklos rezultatus.
Atstovavimas VMI ir VSDF
Nereikės gaišti laiko bendraujant su mokesčių inspekcija ar kita valstybine institucija. Remiantis norminiais aktais, mes sudarysime mokestines paskolos sutartis, permokų grąžinimo ar įskaitymo prašymu ir kt. Paveskite šį darbą profesionalams.
Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas
Dėl įvairių priežasčių atsitinka taip, kad asmuo, įsteigęs įmonę, netvarko apskaitos. Mes sutvarkysime visus apleistus finansinius laikotarpius ir pateiksime reikalingas ataskaitas.
Emigrantams
Emigrantas – išeivis, asmuo, savo noru persikėlęs gyventi į kitą šalį. Emigrantais laikomi tik tie žmonės, kurie oficialiai pranešė apie savo išvykimą iš šalies. Dažnos emigracijos priežastys – politinės ar ekonominės.

Visų rūšių įmonių, kurių savininkai (savininkai IP ir IĮ, akcininkai, dalininkai, pajininkai) yra emigravę iš Lietuvos respublikos bei pastarosios įmonės yra neveikiančios (sustabdžiusios veiklą), pardavimo, dovanojimo, reorganizavimo arba likvidavimo procedūrų vykdymas.

Apskaitos sutvarkymas pagal pateikiamus pirminius dokumentus, nurodžius paskutinio finansininko kontaktus.

Kitos naudingos nemokamos teisinės konsultacijos, susijusios su juridinių asmenų veikla.

Įmonių pertvarkymas
Pakeitus įmonës rūšį pasikeičia ir savininkų atsakomybės ribos. Siekdami savo ir Klientų interesų harmonijos, teigiame: nedvejokite, pasinaudokite įstatymu suteikta galimybe.
Socialinių įmonių steigimas
Socialinė įmonė – tai bet kokios teisinės formos juridinis asmuo (individuali įmonė, akcinė bendrovė, viešoji įstaiga), tenkinantis šias sąlygas:

  • tikslinėms grupėms priklausiančių darbuotojų yra ne mažiau kaip 40 procentų ir šių darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 4;
  • vykdo darbuotojų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimą bei socialinę integraciją;
  • pajamos iš socialinių įmonių neremtinos veiklos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų.
Apskaitos tvarkymas
Smulkios ir vidutinės įmonės, ieškodamos ekonominės naudos, sudaro sutartis su buhalterines apskaitas teikiančiomis įmonėmis. Turėdami kvalifikuotus darbuotojus, mes sutvarkysime įmonės apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės uždarymo.
Apskaitos įvertinimas
Įmonės vadovams ar savininkams svarbi įmonės finansinė padėtis. Mes patikrinsime ir įvertinsime Jūsų finansininko darbą.
Advokato paslaugos
Bankrutuojančių įmonių administravimas

Turite klausimų mums? Rašykite!

Kviečiame apsilankyti Klaipėdoje 🙂

Kviečiame apsilankyti Telšiuose 🙂

Baltijos pr. 123-4, LT-93224 Klaipėda

Turgaus a. 6, LT-87122 Telšiai

+370 680 22022, +370 615 22022

biuras@vijuva.lt

1 + 4 =